Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przepisy dotyczące Rolniczego Handlu Detalicznego

Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne (do pobrania w dwóch wersjach).
Wersja PDF
Wersja MS Word
(edytowalna)
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która wprowadziła definicję „rolniczego handlu detalicznego". Wersja PDF
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159). Wersja PDF

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004).

W w/w dokumencie wyróżniono (kolorem żółtym) tekst załącznika II rozdziału III, w którym zawarte są uproszczone wymagania higieniczne stosowane w przypadku, gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej.

Wersja PDF

Wyciąg z rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady - tekst załącznika II, rozdziału III.

Wersja PDF
Wyciąg z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz.U.2015.594 t.j. z dnia 2015.04.30 Wersja PDF