Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Kluczborku

Ogłoszenie nr: 138001
Data ukazania się ogłoszenia: 03 listopada 2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
zastępca powiatowego lekarza weterynarii
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kluczborku

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kluczbork
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Żeromskiego 8b
  46-200 Kluczbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą inspektoratu w zastępstwie powiatowego lekarza,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa w stosunku do nadzorowanych podmiotów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • specjalizacja w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej,
  • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód
  • umiejętność biegłej obsługi komputera - środowisko Windows, Word, Excel, Spiwet, Access, Traces,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej dotyczy mężczyzn

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub innego oficjalnego języka UE,
 • ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • rzetelność, wnikliwość, staranność, obowiązkowość, dokładność,
 • komunikatywność, kultura pracy i kultura osobista,
 • opanowanie i umiejętność pracy w zespole,
 • zamieszkanie na terenie powiatu kluczborskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

13-11-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wrocławska 170
45-836 Opole

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (77)-4182700.