Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zamówienie nr DA.272.2.2018

Zamówienie publiczne nr DA.272.2.2018  „Zakup wraz z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników do badań metodą PCR oraz zestawów do potwierdzenia obecności GMO."

UWAGA

 Zamawiający informuje, iż ZADANIE 2, poz. 11 i 12 zostaje usunięta z postępowania.

Pełna treść komunikatu (18.06.2018)

UWAGA

 W SIWZ w rozd. XXIV. - Podano wykaz załączników jakie należy dołączyć do formularza oferty w tym pkt.5)

 

 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4

 

Oświadczenie to zgodnie z ustawą  należy  przesłać 

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m. in.: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie)Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Zestaw pytań i odpowiedzi - nr. 1 (15.06.2018)

Zestaw pytań i odpowiedzi - nr. 2 (18.06.2018)