Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty - WIW.DO-241/20/2010 - Zakup wraz z dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do ZHW Opole

WIW.DA-241/20/2010                                                                                Opole, 06 grudnia 2010 r.

                                                                                                

   Zawiadomienie o wyborze oferty

              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy  z   29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  – Dz. U. z 2010 r.         nr 113, poz. 759 z późn. zm) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03 grudnnia 2010 r. na zakup i  dostawę  wraz  dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu . Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy :   

 

Zadanie 1

SANLAB s. c. J. Kaczorek, M. Bińcza, ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa, cena netto zł: 9.890,00 tj. cena brutto zł: 12.065,80

Zadanie 2

SANLAB s. c. J. Kaczorek, M. Bińcza, ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa, cena netto zł:10.110,00 tj. cena brutto zł:12.334,20

Zadanie 3

Alchem Grupa Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław cena netto zł: 22.660,00                         tj. cena brutto: 27.645,20

Zadanie 5

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk cena netto  zł: 5.887,22                                       tj. brutto zł: 6.299,33

Zadanie 6

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk cena netto  zł: 5.850,00                             tj. brutto zł: 7.137,00

Zadanie 7

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

a)    cena netto  zł:   1.875,46 tj. brutto zł: 2.288,10

b)    cena netto  zł:   3.523,40 tj. brutto zł: 4298,55

c)    cena netto  zł:   1.172,18 tj. brutto zł:1.430,06

d)    cena netto  zł:   740,17    tj. brutto zł:   791,98

Zadanie 8

KENDROMED Sp. z o. o ul. Sołtysowicka 25, 51-168 Wrocław cena netto zł: 30.800,00 tj. brutto zł: 32.956,00

 

W w/w postępowaniu złożono 4 ofert :

 

Zadanie 1

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

3.

 

SANLAB s. c. J. Kaczorek, M. Bińcza, ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa,

12.065,80

12.065,80/12.065,80 x 100 x 100%

 

100 pkt

 

Zadanie 2.                                                                                                                                                                        

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

3.

SANLAB s. c. J. Kaczorek, M. Bińcza, ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa,

12.334,20

12.334,20/12.334,20 x 100 x 100 %

100 pkt.

Zadanie 3

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

1.

 

Alchem Grupa Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław

27.645,20

27.645,20/27.645,20 x 100 x 100 %

 

100 pkt.

 

 

Zadanie  5.                                                                                                                                                          

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

2.

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

6.299,33

6.299,33/6.299,33 x 100 x 100 %

100 pkt.

 

Zadanie 6.                                                                                                                                                            

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

2.

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

7.137,00

7.137,00/7.137,00 x 100 x 100 %

100 pkt.

 

 

Zadanie  7.                                                                                                                                                            

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

2.

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

a) 2.288,10

2.288,10/2.288,10 x 100 x 100 %

100 pkt.

b)

4.298,55

4.298,55/4.298,55 x 100 x 100 %

100 pkt.

c)

1.430,06

1.430,06/1.430,06 x 100 x 100 %

100 pkt.

d)

791,98

791,98/791,98 06 x 100 x    100 %

100 pkt.

 

 

Zadanie 8                                                                                                                                                              

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

4.

KENDROMED Sp. z o. o ul. Sołtysowicka 25, 51-168 Wrocław

32.956,00

32.956,00/32.956,00  x 100 x    100 %

100 pkt.

  

Brak oferty do zadania nr 4