Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Umowa do zamówienia DA.272.6.2011 ''Zakup z dostawą do ZHW w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych'' cz2

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 146559-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych.
Termin składania ofert: 2011-06-02


 

Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 170871 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146559 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.40.00-1, 33.69.63.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 7   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STERBIOS Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36/319A, 02-532 Warszawa, 02-532 Warszawa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74959,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63069,48

 • Oferta z najniższą ceną: 63069,48 / Oferta z najwyższą ceną: 63394,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STERBIOS Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36/319A, 02-532 Warszawa, 02-532 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11788,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12810,27

 • Oferta z najniższą ceną: 12810,27 / Oferta z najwyższą ceną: 12810,27

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • bio-Diagnostyka Sp. z o.o., ul. 3 Maja 21, 41-200 Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10162,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9624,96

 • Oferta z najniższą ceną: 9624,96 / Oferta z najwyższą ceną: 9624,96

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • bio-Diagnostyka Sp. z o.o., ul. 3 Maja 21, 41-200 Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2830,68

 • Oferta z najniższą ceną: 2830,68 / Oferta z najwyższą ceną: 2830,68

 • Waluta: PLN.