Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Nysie

 • Ogłoszenie nr: 124967
 • Data ukazania sie ogłoszenia: 30 czerwca 2010 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 • w Nysie

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nysa
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
  ul. Piłsudskiego 32
  48-303 Nysa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą inspektoratu w zastępstwie powiatowego lekarza weterynarii,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa w stosunku do nadzorowanych podmiotów,
 • prowadzenie badań monitoringowych,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami akwakultury oraz zakładami produkującymi i przetwarzającymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • specjalizacja w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • umiejętność obsługi komputera - środowisko Windows, Word, Excel, a w szczególności programów SPIWET, RASFF, ACCESS, TRACES,
  • znajomość aktualnych przepisów polskich i unijnych dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej,
  • nienaganny przebieg pracy w administracji weterynaryjnej,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub innego oficjalnego języka UE,
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość, kultura pracy i kultura osobista,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • zamieszkanie na terenie Nysy lub okolic Nysy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie dokumentów potwierdzających specjalizację w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

10-07-2010

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wrocławska 170
45-836 Opole

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego).Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (77)4575010 wew.209 lub (77)4333465