Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przetarg na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego (WIW.DO-241/6/2010 )

WIW.DO-241/6/2010          

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w 2010 r. do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu drobnego sprzętu, sprzętu
jednorazowego użycia, szkła laboratoryjnego, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody.

 

SIWZ   (PDF (DOC )

Zał. nr 1 – pakiety,  (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – formularz ofertowy   (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – oświadczenie nr 1  (PDF) (DOC)

Zał. nr 4 – oświadczenie nr 2  (PDF) (DOC

Zał. nr 5 – wzór umowy  (PDF) (DOC)
 

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 Dot. zamówienia publicznego zakup z dostawą w roku 2010 do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy    Wojewódzki Inspektoracie Weterynarii w Opolu drobnego sprzętu, sprzętu jednorazowego użycia, szkła  laboratoryjnego, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody numer sprawy 241/6/2010

 

Pytania:

1.      Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów wymienionych w rozdziale III pkt.6 siwz.

2.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w paragrafie 4 ust. 7 zapisu „obciążenia” na  „uznania”?

3.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w paragrafie 6 ust. I zapisu”10% wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 2 ust. 1 na „wartość niezrealizowanej części umowy”?

4.       Czy Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie z pakietu 1 pozycji związanych z akcesoriami chromatograficznymi i akcesoriami przygotowawczymi do analizy chromatograficznej

(SPE) – pozycja 18,19,20,53,91,93,94,96?

5.       Czy zamawiający dopuszcza przedstawienia kolumienek do SPEAmino 500 mg o poj 3 ml – pozycja 19?

6.      Czy filtry strzykawkowe (pozycja 53 ) mają mieć zakończenie „lauer tip” czy też „mini tip”

 

 

 

Odpowiedzi:

 Ad. 1 Zamawiający nie wymaga załączenia do ofert dokumentów wymienionych w rozdziale III pkt.6 SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w paragrafie 4 ust. 7 zapisu „obciążenia” na „uznania”?

Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w paragrafie 6 ust. 1 zapisu „10% wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 2 ust. 1 na „wartości niezrealizowanej części umowy”?

Ad. 4.   Zamawiający nie dopuszcza wyodrębnienia z pakietu 1  pozycji związanych z akcesoriami chromatograficznymi i akcesoriami przygotowawczymi do analizy chromatograficznej (SPE) – pozycja 18,19,20,53,91,93,94,96?

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza przedstawienia kolumienek do SPEAmino 500 mg o poj 3 ml – pozycja 19?

Ad. 6. Tak, filtry strzykawkowe (pozycja 53 ) mają mieć zakończenie „luer tip”