Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwi oraz remont ścianek działowych.

Przedmiotem zamówienia jest:
wymiana stolarki okiennej, drzwi oraz remont ścianek działowych polegających na wstawieniu ścianek szklanych z rozsuwanymi drzwiami w miejsce starych, bez dokonywania przebudowy w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej (wg. załączonego przedmiaru robót i rysunków).

SIWZ   (PDF (DOC )

Zał. nr 1 – formularz ofertowy,  (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – oświadczenie  (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy  (PDF ) (DOC )

Zał. nr 4 –  doświadczenie w zakresie wykonawstwa  (PDF ) (DOC )

Zał. nr 5 – wykaz osób  (PDF ) (DOC )

Zał. nr 6 – podwykonawcy  (PDF ) (DOC )

Zał. nr 7 – wzór umowy  (PDF ) (DOC )

Rys 1  (PDF

Rys 2  (PDF

Rys 3  (PDF

Wymagania  (PDF

Przedmiar robót  (PDF)  

 


Pytania i odpowiedzi do przetargu


 

Opole, 20 sierpnia 2010 r.

 

 Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

         Dotyczy przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki  okiennej i drzwi oraz remont ścianek działowych w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu nr sprawy 241/8/2010

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 38 ust 2 Prawo zamówień publicznych informuje, że w w/w postępowania wpłynęło zapytanie dot. wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia o podanej niżej treści cyt.:

 

 

  1. Prosimy o podanie, czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania drzwi wejściowych z kształtowników PCV na profile aluminiowe „zewnętrzne”
  2. Prosimy o podanie, czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania ścianek działowych Nr1 i Nr2 z kształtowników PCV na profile aluminiowe „wewnętrzne” z szybą pojedynczą i drzwiami przesuwnymi.
  3. Ponieważ żadna aprobata techniczna nie dopuszcza wykonania skrzydeł rozwiernych i rozwierno-uchylnych prosimy o zmianę sposobu otwierania okien o wymiarze 1800x2300 (sztuk 85) na funkcje tylko uchylne lub podział pionowym słupkiem okna i wykonanie go jako czteroskrzydłowego  (znacznie droższe wykonanie i zmienia wygląd elewacji, ale bardziej funkcjonalne do mycia i użytkowania)
  4. Czy w drzwiach Zamawiający wymaga szyb zwykłych 4/16/4, czy bezpiecznych O2 (obustronnie)
  5. Ponieważ dołączony do SIWZ przedmiar robót nie pokrywa się z załączonymi rysunkami stolarki (i zaznaczonymi ilościami sztuk) prosimy o podanie prawidłowej ilości sztuk okien i drzwi jakie wchodzą w zakres zadania.

6.       Czy dopuszczacie zastosowanie wzmocnienia stalowego o  grubości 1,25 otwartego.

   

 ODPOWIEDZI:

 

  Ad.1.  Nie dopuszczamy wykonania drzwi wejściowych z kształtowników PCV na  profile aluminiowe „zewnętrzne”.

 

Ad. 2.  Nie dopuszczamy zamiany wykonania ścianek działowych nr 1 i nr 2 z kształtowników aluminiowych na profile aluminiowe „wewnętrzne” z szyba pojedynczą i drzwiami przesuwanymi.

 

Ad. 3. Okna w ilości sztuk 85 są o wym. 180/180 cm  przy czym wysokość 50 cm stanowi wypełnienie stałe.

 

Ad. 4.  Zamawiający wymaga szyby zwykłe 4/16/4.

 

Ad. 5. Podstawą do wyceny jest przedmiar robót natomiast załączone rysunki obrazują wygląd okien  i drzwi.

 

Ad. 6.  Dopuszczamy zastosowanie wzmocnienia stalowego o grubości 1,25 typu otwartego.

 


Opole 18 sierpnia 2010 r. 

Wykonawcy którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

           Dotyczy przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki  okiennej i drzwi oraz remont ścianek działowych w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu nr sprawy 241/8/2010

 

        Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu na podstawie art. 38 ust 2 Prawo zamówień publicznych informuje, że w w/w postępowania wpłynęło zapytanie dot. wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia o podanej niżej treści cyt.:

        Zamawiający wymaga wykonania stolarki okiennej o szerokości profilu nie mniej niż 74 mm i grubości zewnętrznej ścianki profilu PCV nie mniej niż 3 mm. Stawiając takie wymagania Zamawiający ogranicza dostęp do postępowania przetargowego producentów tylko profili o szerokości profilu nie mniej niż 74 mm i szerokości ścianki zewnętrznej nie mniej niż 3 mm. Zamawiający wprowadzając powyższe zapisy utrudnia uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców i narusza w ten sposób art 7 ust 1 ustawy PZP. Zgodnie z art. 29 ust 2 i 3 ustawy PZP Zamawiający rozpoczynając postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nie może ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom, którzy stosują systemy równoważne. Na rynku istnieje wielu producentów profili w klasie A o szerokości profila 70 mm i szer. ścianki zewętrznej 2,8 mm posiadających te same lub lepsze parametry techniczne. 

W związku z tym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w wyżej wymienionym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na zastosowanie stolarki okiennej o szrokości profila 70 mm i szerokości ścianki zewnętrznej 2,8 mm