Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty WIW.DA - 241/17/2010 - Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego nowego samochodu osobowego typu SEDAN

WIW.DA - 241/17/2010                                                                 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 12 listopada 2010 r. na „Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego nowego samochodu osobowego typu SEDAN”

Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożył ofertę zgodną z przedmiarem robót do niniejszego zamówienia.

Do dnia otwarcia ww. zamówienia publicznego wpłynęła 1 oferta , złożona przez firmę:  CITROEN Opole, Sp. z o.o., ul. Dubois 6, 45-070 Opole z ceną netto 74.500,00 tj. 90.890,00 zł brutto.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do naszej siedziby w dniu 16 listopada 2010 r., celem podpisania umowy. 

 

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

brutto

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium    „ cena oferty”

 

1.

CITROEN Opole,

 Sp. z o.o., ul. Dubois 6

45-070 Opole

 

 

90.890,00

90.890,00/90.890,00 x100 x 100%

 

 

100 pkt