Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty - WIW.DA-241/18/2010 na zakup i dostawę wraz dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do ZHW przy WIW w Opolu

WIW.DA-241/18/2010                                                                                 Opole, 24 listopada 2010 r.

                                                                                                

   Zawiadomienie o wyborze oferty

 

              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy  z   29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  – Dz. U. z 2010 r.         nr 113, poz. 759 z późn. zm) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22  listopada  2010 r. na zakup i  dostawę  wraz  dostawą przyrządów, aparatury nastawczej i kontrolnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu . Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy :   

 

Zadanie 1

„DONSERV” ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa, cena netto zł:18.300,00                                   tj. brutto zł:22.326,00

Zadanie 2

MERCK Sp. z o. o Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, cena netto zł:19.093,00

tj. brutto zł: 20.429,51

Zadanie 3

S.WITKO Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena netto zł: 2.150,00                                            tj. brutto zł:2.623,00

Zadanie 4

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk cena netto zł: 11.600,00                                   tj. brutto zł: 14.152,00

Zadanie 5

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk cena netto  zł: 2.249,00                                       tj. brutto zł: 2.743,78

Zadanie 6

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk cena netto  zł: 11.475,00                             tj. brutto zł: 13.999,50

Zadanie 7

Labindex s.c Marcin Grzelka, Michalis Stambudzys, ul. Lubomira 4 lok. 5, 04-002 Warszawa cenna netto zł:21.651,00 tj. cena brutto: 26.414,22

Zadanie 8

HAND-PROD Sp. z o. o, ul. St. Leszczyńskiego 40 A 02-496 Warszawa cena netto zł: 21.645,30 tj. brutto zł: 26.407,27

Zadanie 9

De Ville Biotechnology Agnieszka Kawałkowska, 05-090 Raszyn, ul. Miła 14, cena netto zł:75.980,00 tj. brutto zł:92.695,60

Zadanie 10

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, cena netto zł: 2.316,00

tj. cena brutto: 2.825,52

Zadanie 11

MERCK Sp. z o. o Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa cena netto zł: 8.012,00 tj. cena brutto zł: 9.774,64

 

 

 

Zadanie 12

Alchem Grupa Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław cena netto zł:16.540,00                        tj. cena brutto: 20.178,80

Zadanie 13

LABART Sp. z o. o ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, cena netto zł: 7.170,00                                    tj. cena brutto:7.671,90

Zadanie 15

ARPER s.c Krzysztof Machej, Marek Piechota, ul. Rudawska 33,43-400 Cieszyn cena netto zł: 5.945,00 tj. brutto zł:7.252,90

 

W w/w postępowaniu złożono 11 ofert :

 

Zadanie 1

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

1.

 

 

Meranco Aparatura Kontrolna-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z. o o

ul. Myśliborska 89,            60 – 432 Poznań

34.499,16

22.326,00/34.499,16 x 100 x 100 %

 

64.72 pkt.

 

2.

 

 

DONSERV

Ul. Globusowa 38

02-436 Warszawa

22.326,00

22.326,00/22.326,00 x 100 x 100%

 

100 pkt.

8.

 

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

44.286,00

22.326,00/44.286,00 x 100 x 100%

50,41 pkt.

 

Zadanie 2.                                                                                                                                                                         

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

9.

 

Merck Sp. z o.o

Al. Jerozolimskie 178

02-486 Warszawa

20.429,51

20.429,51/20.429,51 x 100 x 100%

100 pkt.

Zadanie 3

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

3.

 

S. WITKO

Al. Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

2.623,00

2.623,00/2.623,00 x 100 x 100%

 

100 pkt.

   10.

Alchem Grupa Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

3.513,60

2.623,00/3.513,60 x 100 x 100%

74.65 pkt.

 

 

8.

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

3.905,22

2.623,00/3.905,22 x 100 x 100%

67.17 pkt.

 

Zadanie 4.                                                                                                                                                                

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

4.

LINEGAL CHEMICALS SP. z o.o

Ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

17.945,70

14.152,00/17.945,70 x 100 x 100%

78,86 pkt.

8.

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

14.152,00

14.152,00/14.152,00 x 100 x 100%

100 pkt.

10.

Alchem Grupa Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

15.288,12

14.152,00/15.288,12 x 100 x 100%

92,57 pkt.

 

Zadanie  5.                                                                                                                                                          

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

2.

DONSERV

Ul. Globusowa 38

02-436 Warszawa

7.759,20

2.743,78/7.759,20 x 100 x 100%

35,36 pkt.

 

4.

LINEGAL CHEMICALS SP. z o.o

Ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

6.254,27

2.743,78/6.254,27 x 100 x 100%

43,87 pkt.

8.

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

2.743,78

2.743,78/2.743,78 x 100 x 100%

100 pkt.

10.

Alchem Grupa Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

16.926,28

2.743,78/16.926,28 x 100 x 100%

16,21 pkt.

 

Zadanie 6.                                                                                                                                                             

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

2.

DONSERV

Ul. Globusowa 38

02-436 Warszawa

14.030,00

13.999,50/14.030,00 x 100 x 100%

99.78 pkt.

8.

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

13.999,50

13.999,50/13.999,50 x 100 x 100%

100 pkt.

10.

Alchem Grupa Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

14.533,86

13.999,50/14.533,86x 100 x 100%

96,32 pkt.

 

 

 

 

 

 

Zadanie  7.                                                                                                                                                            

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

11.

Labindex s.c

Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys

Ul. Lubomira 4 lok 5

04-002 Warszawa

26.414,22

26.414,22/26.414,22 x 100 x 100%

100 pkt.

 

Zadanie 8                                                                                                                                                               

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

6.

HAND-PROD Sp. z o.o

Ul. St. Leszczyńskiego 40 A

02-496 Warszawa

26.407,27

26.407,27/26.407,27 x 100 x 100%

100 pkt.

 

 

Zadanie 9                                                                                                                                                              

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

7.

De Ville biotechnology                 Agnieszka Kawałkowska

Ul. Miła 14

05-090 Raszyn

92.695,60

92.695,60/92.695,60 x 100 x 100%

100 pkt.

 

 

Zadanie 10                                                                                                                                                         

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

8.

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

2.825,52

2.825,52/2.825,52 x 100 x 100%

100 pkt.

9.

Merck Sp. z o.o

Al. Jerozolimskie 178

02-486 Warszawa

2.826,13

2.825,52/2826,13 x 100 x 100%

99,98 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 11                                                                                                                                                     

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

8.

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

9.901,52

9.774,64/9.901,52 x 100 x 100%

98,72 pkt.

9.

Merck Sp. z o.o

Al. Jerozolimskie 178

02-486 Warszawa

9.774,64

9.774,64/9.774,64 x 100 x 100%

100 pkt.

10.

Alchem Grupa Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

9.783,91

9.774,64/9783,91 x 100 x 100%

99,91 pkt.

 

 

Zadanie    12                                                                                                                                                       

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

10.

Alchem Grupa Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

20.178,80

20.178,80/20.178,80 x 100 x 100%

100 pkt.

 

Zadanie 13                                                                                                                                                   

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

8.

LABART Sp. z o. o

Ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

7.671,90

7.671,90/7.671,90 x 100 x 100%

100 pkt.

 

 

 

 

 

Zadanie 15                                                                                                                                                  

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

5.

ARPER S.c.

Ul. Rudowska 33

43-400 Cieszyn

7.252,90

7.252,90/7.252,90 x 100 x 100%

100 pkt.

 

Brak oferty do zadania nr 14

 

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń  w WIW w Opolu oraz na stronach internetowych  www.wiw.opole.pl