Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIW.DO 241/3/2010 - Wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

 function redirectPage(link){ window.location = link; return false; }; Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 56052-2010 z dnia 2010-03-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Wyłożenie z samolotów 320 000 dawek doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na obszarze województwa opolskiego w dwóch akcjach; akcja wiosenna: 01-10 maj 2010 r., akcja jesienna: 01-10 wrzesień 2010 r.
Termin składania ofert: 2010-03-12


Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 106956 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56052 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel.  077 4575010  w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyłożenie z samolotów 320 000 dawek doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących na obszarze województwa opolskiego w dwóch akcjach; akcja wiosenna: 01-10 maj 2010 r., akcja jesienna: 01-10 wrzesień 2010 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.44.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66-015 Przylep, 66-015 Przylep, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 372897,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 398896,00

·         Oferta z najniższą ceną: 398896,00 / Oferta z najwyższą ceną: 398896,00

·         Waluta: PLN.