Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WIW.DO-241/9/2010 - roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219583-2010 z dnia 2010-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu (wymiana z papy na lepiku na papę termozgrzewalną, pow. ok. 1700 m2) wraz z robotami towarzyszącymi budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w...
Termin składania ofert: 2010-08-31


Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 251537 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219583 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 begin_of_the_skype_highlighting              077 4575010      end_of_the_skype_highlighting w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu (wymiana z papy na lepiku na papę termozgrzewalną, pow. ok. 1700m2) wraz z robotami towarzyszącymi budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu, ul. wrocławska 170..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.26.25.22-6, 45.26.19.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         BRABUS Michał Muszyński, 51-165 Wrocław, 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 47/8, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122921,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 149964,41

·         Oferta z najniższą ceną: 149964,41 / Oferta z najwyższą ceną: 158844,00

·         Waluta: PLN.