Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 14157 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 
OFERTY DO WYMIAR ETATU STANOWISKA DODATKOWE
21 sierpnia 2017 1 1

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: laborant do spraw wykonywania badań chemicznych

 

w Pracowni Chemii

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:Opole

 

ADRES URZĘDU:

 

Opole ,ul. Wrocławska 170 ,45-836 Opole

 


 

WARUNKI PRACY

 

Narzędzia i materiały pracy - komputer,
Lokalizacja biura - I piętro,
Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o
odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, wyjazdy służbowe,
stres związany z kontaktami z firmami zewnętrznymi.

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 • Wykonywanie badań chemicznych w próbkach pasz i środkach spożywczych różnymi technikami badawczymi wg ustalonych metodyk badawczych w celu wydania prawidłowego wyniku
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażeń pomiarowych w celu wykonania poprawnych pomiarów.
 • Sprawdzanie warunków środowiskowych wynikających z wymagań metodyk badawczych i wyposażenia pomiarowego w celu zapewnienia optymalnych warunków przebiegu analizy.
 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolą jakości badań w celu sprawdzenia poprawności działań.
 • Sporządzanie roztworów do poszczególnych oznaczeń wg ustaleń w metodykach badawczych, lub na podstawie posiadanej wiedzy w celu wykonania badania.
 • Przygotowywanie próbek do badań w celu ich ujednorodnienia.
 • Dokonywanie zapisów z badań w celu możliwości odtworzenia toku badania.
 • Dokonywanie obliczeń na podstawie uzyskanych danych w celu podania wyniku badania

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie chemiczne lub pokrewne
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 21 sierpnia 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209, 775417177

 


Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki: