Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko laboranta w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej

Ogłoszenie nr: 133659
Data ukazania się ogłoszenia: 16 kwietnia 2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko
laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
w Pracowni Chemii.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Zakres żądań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań chemicznych w środkach spożywczych i środkach żywienia zwierząt według stosowanych metodyk badawczych,
 • rejestracja i przygotowywanie próbek do badań,
 • sporządzanie roztworów,
 • obsługa wyposażenia pomiarowego,
 • dokonywania rożnego rodzaju zapisów z badań,
 • monitorowanie warunków środowiskowych,
 • poddawanie się szkoleniom merytorycznym i z zakresu systemu zarządzania jakością oraz działanie wg zasad zapisanych w dokumentach systemu zarządzania w laboratorium,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b e d n e

 • wykształcenie: średnie lub wyższe o profilu chemicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium chemicznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi podstawowego wyposażenia pomiarowego(wagi, łaźnie, suszarki),
  • znajomość zasad działania systemu zarządzania w laboratorium chemicznym.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

21-04-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wrocławska 170
45-836 Opole

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego).Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (77) 457-50-10, wew. 198.