Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenia o naborze na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych.

Ogłoszenie nr: 135150
Data ukazania się ogłoszenia: 22 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,
 • w oparciu o zarządzenia i wytyczne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowywanie niezbędnych materiałów, analiz i wniosków w zakresie występujących zagrożeń czasu „P” i „W” niezbędnych do podejmowania decyzji gospodarczo-obronnych przez kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie sporządzania niezbędnych dokumentów i realizacji przedsięwzięć organizacyjnych w celu przygotowania Wojewódzkiego Inspektoratu do działania w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie dopuszczenia do informacji niejawnych „poufne”,
  • odbyte szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW lub SKW a także przez byłe WSI,
  • znajomość przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz spraw obronnych,

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW a także przez byłe WSI,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

02-07-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Wrocławska 170
45-836 Opole

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego).Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: (77)4575010 wew.209.