Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty do zamówienia: WIW.DA-241/15/2010 - Wymiana drzwi w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej i w budynku administracyjnym przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu

Opole, 17 listopada 2010 r.

WIW.DA - 241/15/2010                                                                      

                                              

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 12 listopada 2010 r. na „Wymianę drzwi w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej i w budynku administracyjnym przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (bez dokonywania przebudowy).

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożył ofertę zgodną z przedmiarem robót do niniejszego zamówienia.

Jako najkorzystniejszą  ofertę   na ww. zamówienie publiczne wybrano  ofertę  złożoną przez FHUP FENCOM Aleksandra Rączy, 48-304 Nysa, ul. Mariacka 1c/1z ceną netto 113.791,66 tj. 138.825,83 zł brutto.

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium    „ cena oferty”

 

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe AB Profil 2 Sp.j.

45-127 Opole,

ul. Usługowa 6

 

 

219.600,00

138.825,83/219.600,00 x100 x 100%

 

 

63,22 pkt

2.

 Firma-Handlowo-    Usługowo-Produkcyjna

FENCOM

Aleksandra Rączy

48-304 Nysa

ul. Mariacka 1c/1

 

138.825,83

138.825,83/138.825,83 x100 x 100%

 

 

100,00 pkt