Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty - na zakup i dostawę drobnego sprzętu do Zakładu Higieny Weterynaryjnej

WIW.DA-241/16/2010                                                                            Opole, 18 listopada 2010 r.

                                                                                                 

   Zawiadomienie o wyborze oferty

 

              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy            z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655            z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia                     15 listopada  2010 r. na zakup i  dostawę drobnego sprzętu  do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy WIW w Opolu. Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy :   

 

Pakiet nr 1:

Alchem Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław, cena netto: 16.083,78 zł                                    tj. brutto: 19.594,00 zł

Pakiet nr 2:

Alchem Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław, cena netto: 3.079,90 zł

tj. brutto: 3.757,48

W w/w postępowaniu złożono 2 oferty :

 

PAKIET  nr 1.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

1.

 

Equimed  ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław

29.182,40

19.594,00 /29.182,40  x 100 x 100 %

 

67,14 pkt.

   2.

Alchem Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław,

19.594,00

19.594,00/19.594,00 x 100 x100 %

100 pkt.

 

PAKIET nr 2.                                                                                                                                                                        

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

2.

Alchem Sp. z o.o ul. Giżycka 62, 51-412 Wrocław,

3.757,48

3.757,48/3.757,48 x 100 x 100%

100 pkt.