Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty - na dostawę energii elektrycznej, obejmującą jej sprzedaż i dystrybucję dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu na 2011 rok

Opole, 22 listopada   2010 r.

 

WIW.DA-241/19/2010                                                        

                                                                                                

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze  zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22 listopada 2010 r. na dostawę energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  w Opolu na 2011 rok.

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., Pl. Powstańców Śląskich 16, 53-314 Wrocław z ceną brutto 418.488,89 PLN.

 

W w/w. postępowaniu złożono 1 ofertę :

 

 

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt    w kryterium   „ cena oferty”

 

1.

 

EnergiaPro Gigawat

Sp. z o.o., Pl. Powstańców Śląskich 16   

53-314 Wrocław                                

 

418.488,89 zł

418.488,89/418.488,89 x100     x 100%

 

100 pkt.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń  w WIW w Opolu oraz na stronach internetowych  www.wiw.opole.pl.