Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę probówkostrzykawek DA.272.4.2011

znak sprawy DA.272.4.2011                                                                       Opole, 14 kwietnia 2011 r.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy  z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego   z dnia  25 marca 2011r. na zakup i dostawę probówkostrzykawek z kartonikami i igieł jednorazowego użytku do pobierania krwi u świń.

Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę :

J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA”

Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 4a

59-300 Lubin

 

1.Probówkostrzykawki wraz z kartonikami.

 

Cena netto: 33.600,00 zł tj. brutto: 41.328,00 zł

 

2. -Igły 1,2 mm  x 100 mm

 

Cena netto: 17.000,00 zł tj. brutto: 20.910,00 zł

 

    -Igły 1,5 mm x 100 mm

 

Cena netto: 10.000,00 zł tj. brutto: 12.300,00 zł

 

W w/w postępowaniu złożono 3 oferty.

 

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

 

Cena

brutto

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium              „ cena oferty”

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego                  i Weterynaryjnego

„Centrowet Cezal”             Sp z o. o

ul. Dąbrowskiego 133/135

60-543 Poznań

1.Probówko strzykawki wraz z kartonikami.

 

46.125,00

 

 

------------------------------------

odrzucona

 

odrzucona na podstawie art. 89 pkt.1 ust 2 ustawy Pzp.

 

2. -Igły 1,2 mm  x 100 mm

32.287,50

    -Igły 1,5 mm  x 100 mm

16.143,75

 

 

20.910,00 /32.287,50 x 100 x 100 %

 

12.300,00 /16.143,75 x 100 x 100 %

 

 

64,76 pkt.

 

 

 

76,19 pkt.

 

 

2.

SARSTEDT Sp. z o.o

Blizne Łaszczyńskiego

ul. Warszawska 25

05-082 Stare Babice

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

odrzucona

 

-------------------

odrzucona na podstawie art. 89 pkt.1 ust 2 ustawy Pzp.

 

 

3.

J.Chodacki, A.Misztal „MEDICA”

Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 4a

59-300 Lubin

1.Probówko strzykawki wraz z kartonikami.

41.328,00 zł

 

41.328,00 zł/41.328,00 zł x 100 x 100 %

 

 

 

100 pkt.

 

2. -Igły 1,2 mm  x 100 mm

 

20.910,00 zł

 

    -Igły 1,5 mm x 100 mm

 

12.300,00 zł

 

 

20.910,00/20.910,00 x 100                 x 100 %

 

12.300,00 /1 2.300,00 x 100                 x 100 %

 

 

 

100 pkt.

 

 

100 pkt.