Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty do zamówienia: DA.272.5.2011.BM ''Przebudowa wewnetrzznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu - kolejny etap''.

                                                                                           Opole, dnia 27 kwietnia  2011 r.

 

 DA.272.5.2011.BM                                                                             

                               

                                                                       Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 15 kwietnia 2011 r. na przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu – kolejny etap.

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, którego oferta nie przekraczała kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację w/w zamówienia,  przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożył ofertę zgodną                         z przedmiarem robót do niniejszego zamówienia.

Jako najkorzystniejszą  ofertę   na ww. zamówienie publiczne wybrano   firmę FUH EL-WORD Stanisław Siedlik, Skrzyszów 161, 33-156 Skrzyszów z ceną netto 240.683,31 tj. 296.040,47 zł brutto.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium „ cena oferty”

1.

ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław

ul. Stargardzka 8

 

539.517,79

296.040,47/539.517,79 x100 x 100%

 

 

54,87 pkt

2.

IKO Grzegorz Chodak

33-113 Zgłobice

ul. Topolowa 47

 

359.952,83

296.040,47/359.952,83 x100 x 100%

 

 

82,24 pkt

3.

ELMAX Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

45-578 Opole

ul. Marka z Jemielnicy 1a

441.701,57

296.040,47/441.701,57 x100 x 100%

 

67,02 pkt

4.

Zakład Elektrotechniczny

ALFA Spółka Cywilna

47-300 Krapkowice

ul. Opolska 29

435.432,89

296.040,47/435.432,89 x100 x 100%

 

67,98 pkt

5.

FUH EL-WORD Stanisław Siedlik

Skrzyszów 161

33-156 Skrzyszów

296.040,47

296.040,47/296.040,47 x100 x 100%

 

100,00 pkt