Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych.

DA.272.6.2011                                                                                 Opole,  06 czerwca 2011 r.

                                                                                                

                                                            Zawiadomienie o wyborze oferty

 

     Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy                        z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze. zm) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty                 w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 02 czerwca  2011r. na zakup i  dostawę odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych. Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę    przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy :   

 

Pakiet nr 1:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o                      ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

Cena netto: 110.223,3717 zł tj. brutto: 122.168,29 zł

Pakiet nr 2:

POCH S.A, ul. Słowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Cena netto: 8.359,14 zł tj. brutto: 10.165,52 zł

Pakiet nr 3:

MERCK Sp. z o.o  Al. Jerozolimskie 178, 00-484 Warszawa

Cena netto: 5.476,00 zł  tj. brutto: 6.735,48 zł

Pakiet nr 4:

LGC Standards Sp. z o. o, ul. Marii Konopnickiej1  Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Cena netto:6.226,00 zł  tj. brutto:7.657,98 zł

Pakiet  nr 5:

 Life Technologies Polska Sp. z o.o ul. Bonifraterska 17,00-203 Warszawa

Cena netto:4.250,60 zł tj. brutto:5.228,24 zł

Pakiet  nr 6:

Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Lech Dąbrowski ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań,

Cena netto:22.260,00 zł tj. brutto: 24.040,80 zł

Pakiet nr 7:

STERBIOS Sp. z  o.o

ul. Rakowiecka 36 /319 A, 02-532 Warszawa

Cena netto: 51.276,00 zł tj. brutto: 63.069,48 zł

Pakiet nr 8

STERBIOS Sp. z  o.o

ul. Rakowiecka 36 /319 A, 02-532 Warszawa

Cena netto: 10.597,95 zł tj. brutto:  12.810,27 zł

Pakiet nr 9

bio- Diagnostyka Sp. z.o. o, ul. 3 Maja 21,41-200 Sosnowiec

Cena netto:8.912,00 zł tj. brutto: 9.624,96 zł

 

 

 

Pakiet nr 10

bio- Diagnostyka Sp. z.o. o, ul. 3 Maja 21,41-200 Sosnowiec

Cena netto:2.621,00 zł tj. brutto:2.830,68 zł

      

W w/w postępowaniu złożono 9 ofert,

 

 

 

PAKIET  nr 1.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

7

 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o                      ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

122.168,29 zł

122.168,29 /122.168,29 x100 x 100 %

 

100,00 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 2.                                                                                                                                                                         

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

5

 

Idalia Ireneusz Wolak Sp.j

Ul. Zubrzyckiego 10

26-610 Radom

10.421,19 zł

10.165,52   /10.421,19x 100             x 100%  

97,55 pkt.

 

 

6

POCH S.A, ul. Słowińskiego 11,                      44-101 Gliwice

 

10.165,52 zł

10.165,52  /10.165,52  x 100             x 100%  

100 pkt.

 

 

 

 

 

PAKIET nr 3.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

 

2

MERCK Sp. z o.o  Al. Jerozolimskie 178, 00-484 Warszawa

 

6.735,48 zł

6.735,48/ 6.735,48x 100             x 100%  

 

100,00 pkt.

5

 

Idalia Ireneusz Wolak Sp. j

Ul. Zubrzyckiego 10

26-610 Radom

9.362,76 zł

6.735,48/9.362,76 x 100 x 100 %

71,94 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 4.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

4

LGC Standards Sp. z o. o, ul. Marii Konopnickiej1  Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

 

7.657,98 zł

7.657,98 /7.657,98 x 100             x 100%  

 

 

100,00 pkt.

 

 

PAKIET nr 5.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

9

 

Life Technologies Polska Sp. z o.o ul. Bonifraterska 17,00-203 Warszawa

 

5.228,24 zł

5.228,24 /5.228,24 x 100              x 100 %

 

100 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 6.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

3

Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Lech Dąbrowski ul. Wieruszowska 12/16,             60-166 Poznań,

 

24.040,80 zł

 

 

24.040,80 /24.040,80 x 100         x 100 %

 

100,00 pkt.

 

 

PAKIET nr 7.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 2.

MERCK Sp. z o.o  Al. Jerozolimskie 178,             00-484 Warszawa

63.394,20

63.069,48/63.394,20 x 100 x 100 %

99,49

 

1.  

 

STERBIOS Sp. z  o.o

ul. Rakowiecka 36 /319 A, 02-532 Warszawa

63.069,48

63.069,48/63.069,48 x 100 x 100%

100 pkt.

 

 

PAKIET nr 8.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

1.

 

STERBIOS Sp. z  o.o

ul. Rakowiecka 36 /319 A, 02-532 Warszawa

 

12.810,27

 

12.810,27/12.810,27 x 100 x 100 %

 

100 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 9.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

 

8

bio- Diagnostyka Sp. z.o. o, ul. 3 Maja 21,41-200 Sosnowiec

 

9.624,96 zł

9.624,96 zł /9.624,96 zł x 100 x 100%

 

100 pkt.

 

PAKIET nr 10

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

 

8

bio- Diagnostyka Sp. z.o. o, ul. 3 Maja 21,41-200 Sosnowiec

 

2.830,68

 

2.830,68/2.830,68 x 100 x 100%

 

100 pkt.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń  w WIW w Opolu oraz na stronach internetowych  www.wiw.opole.pl