Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty (DA.272.7.2011) - zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do ZHW w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 6 czerwca 2011 r. na zakup i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy:

 

Pakiet nr 1:

Equimed, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 46, Oddział Equimed, 53-11 Wrocław, ul. Ślężna 146-148

Cena netto:89.534,26 zł tj. brutto: 107.182,12 zł

Pakiet nr 2

LGC Standards Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-091 Łomianki 

Cena netto: 5.797,00 zł tj. brutto: 7.130,31 zł

Pakiet nr 3

NATURAN Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Cena netto: 9.468,36 zł tj. cena brutto: 10.336,59 zł

 

W ww. postępowaniu złożono 3 oferty:

 

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium „ cena oferty”

 

1.

 

Pakiet nr 1

Equimed

31-202 Kraków

ul. Prądnicka 46

Oddział

Equimed

53-11 Wrocław

ul. Ślężna 146-148

 

107.182,12

107.182,12/107.182,12 x100 x 100%

 

 

100,00 pkt

2.

Pakiet nr 2

LGC Standards Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 1

Dziekanów Leśny

05-091 Łomianki

7.130,31

7.130,31/7.130,31 x100 x 100%

 

100,00 pkt

3.

Pakiet nr 3

NATURAN Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

10.336,59

10.336,59/10.336,59x100x100%

100 pkt