Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (umowa) nr zam. DA.272.1.2011.BM "Zakup i dostawa szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących"

Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 124981 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48497 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów wolno żyjących.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.90-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Grabikowski-Grabikowska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INEX, 11-500 Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Białostocka 12, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 787037,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    * Cena wybranej oferty: 805248,00
    * Oferta z najniższą ceną: 805248,00 / Oferta z najwyższą ceną: 805248,00
    * Waluta: PLN.

Redaktor: Arkadiusz Rossmann    Data publikacji: 2011-04-27 20:14:07
Wprowadził do BIP: Barbara Mozol    
Ilość wyświeleń artykułu:     
Umowa na na zakup i dostawę 200 ton miału węglowego DA.272.3.2011
Drukuj

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76471-2011 z dnia 2011-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
ZAKUP I DOSTAWA 200 TON MIAŁU WĘGLOWEGO o parametrach: -wartość opałowa min. 22000kJ/kg -zawartość siarki maksymalnie 0,7% -zawartość popiołu maksymalnie 21%
Termin składania ofert: 2011-03-17

Opole: Przetarg nieograniczony.
Numer ogłoszenia: 59878 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76471 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 200 ton miału węglowego o parametrach: -wartość opałowa min. 22000kJ/kg -zawartość siarki maksymalnie 0,7% -zawartość popiołu maksymalnie 21%.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    * Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    * Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PSK Rzeszów Sp. z o.o, Gen. Stanisława Maczka 10, 35-958 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    * Cena wybranej oferty: 69372,00
    * Oferta z najniższą ceną: 66174,00 / Oferta z najwyższą ceną: 71340,00
    * Waluta: PL