Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DA.272.2.2011 ''Wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących''

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 58359-2011 z dnia 2011-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Wyłożenie szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w dwóch akcjach: wiosennej 01-10 maj 2011 r., jesiennej 01-10 wrzesień 2011 r.
Termin składania ofert: 2011-03-04


Opole: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 127507 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58359 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wyłożenie z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.44.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Aeroklub Ziemi Lubuskiej, 66-015 Przylep, 66-015 Przylep, ul. Skokowa 18, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 407407,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 442368,00

·         Oferta z najniższą ceną: 442368,00 / Oferta z najwyższą ceną: 442368,00

·         Waluta: PLN.