Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przetarg na przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu - 241/13/2010

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu zamierza udzielić zamówienia publicznego na przebudowę wewnetrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoraie Wetrynarii (kolejny etap).SIWZ   (PDF (DOC )

Zał. nr 1 – formularz ofertowy   (PDF ) (DOC )

Zał. nr 2 – oświadczenie z art.22    (PDF ) (DOC )

Zał. nr 3 – oświadczenie z art.24  (PDF) (DOC)

 

Zał. nr 4 – doświadczenie wykonawcy  (PDF) (DOC

Zał. nr 5 – wykaz osób  (PDF) (DOC)

Zał. nr 6 – podwykonawcy  (PDF) (DOC)

Zał. nr 7 – wzór umowy  (PDF) (DOC)

DZIAŁ II  (PDF) (DOC)

Kosztorys ślepy - gniazda PDF)

Kosztorys ślepy - oprawy PDF)

Rys nr 03   PDF)

Rys nr 05   PDF)

Rys nr 07   PDF)

 

Pytanie: (30.09.2010)

1)    W związku z ogłoszeniem postępowaniem przetargowym pn. „Przebudowa wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (kolejny etap)”, zwracamy się z zapytaniem – czy istnieje możliwość umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – przedmiaru (kosztorysu ślepego) w wersji elektronicznej (format ath. lub prd).

 

Odpowiedź:

 

Tak, istnieje taka możliwość, w związku z tym Zamawiający w dniu 30 września 2010 r. umieści na swoje stronie oraz stronie BIP przedmiar (kosztorys ślepy) w wersji elektronicznej w formacie ath.

 

Oprawy plik ath

Gniazda plik ath


------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pytanie:

Po zliczeniu opraw z rys. Nr 3 w pomieszczeniach wyszczególnionych w dziale Nr II (opis przedmiotu zamówienia); ilości niektórych opraw i brak innych w porównaniu z zestawieniem materiałów                     w kosztorysie, są następujące:

-      A1    -              52 szt.

-      C2    -              10 szt.

-      C3    -              22 szt.

-      D1    -              13 szt.

-      E1     -              17 szt.

-      EW1.1-             3 szt.

-      EW3                   -             9 szt.

-      oprawa rastrowa 2x36W biała z rastrem alum. nowa               - 5 szt.

Pozostałe typy i ilości opraw są zgodne z Zestawieniem Materiałów  w Kosztorysie.

Prosimy o wyjaśnienie, które ilości i typy opraw są aktualne.

Odpowiedź:

Opole, 28 wrzesień 2010 r.

WIW.DO-241/13/2010

 

wykonawcy,

którzy pobrali siwz                       

 

 

Dot. zamówienia publicznego nr WIW.DO-241/13/2010 r.

 

             W związku z zapytaniem dotyczącym zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr WIW.DO-241/13/2010 r. na „Przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu (kolejny etap), wprowadza się następujące zmiany w kosztorysie inwestorskim (ślepym):

 

poz. 18 - EW2    -              było                      12 sztuk

                                         winno być           16 sztuk

poz. 19 – EW3   -              było                      3 sztuki

                                         winno być           9 sztuk

poz. 10 – A1       -              było                      36 sztuk

                                          winno być           61 sztuk

poz. 13 – C2       -              było                      12 sztuk

                                          winno być           10 sztuk

poz. 12 – C3       -              było                      24 sztuki

                                          winno być           23 sztuki

poz. 15 – E1        -              było                      16 sztuk

                                           winno być           18 sztuk

nadto, należy dodać:    

 

KNR 508-0504-03

– montaż opraw typ D1                -              13 sztuk

KNR 508-0504-03

- montaż opraw EW1.1                 -                3 sztuki

KNR 508-0516-05

- montaż opraw rastrowych 2x36W, białych z rastrem aluminiowym – 5 sztuk