Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty WIW.DO-241/12/2010 Zakup i dostawa 900 ton miału węglowego

Opole, 20 września  2010 r.

 

WIW.DO - 241/12/2010                                                                   

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058 z poź. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 17września 2010 r. na „Zakup i dostawę 900 ton miału węglowego na sezon grzewczy 2010/2011 r.

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożył ofertę zgodną z przedmiarem robót do niniejszego zamówienia.

Jako najkorzystniejszą  ofertę   na ww. zamówienie publiczne wybrano  ofertę firmy P.H.U. EURO-SMART Marzena Ostrowska, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 154/54               z ceną netto 242.100,00 tj. 295.362,00 zł brutto.

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium    „ cena oferty”

 

1.

BARTER S.A.

ul. Legionowa 28

15-281 Białystok

 

384,30/t

900t 345.870,00  

295.362,00/345.870,00 x100 x 100%

 

 

85,40 pkt

2.

HASTECH spółka jawna

Ryszard Paulus-Hieronim Pisarek

Tadeusz Swoboda

43-430 Skoczów,                       ul. Mickiewicza 4/22

 

320.616,00

295.362,00/320.616,00 x100 x 100%

 

 

92,12 pkt

3.

P.H.U. EURO-SMART

Marzena Ostrowska

44-300 Wodzisław Śląski

ul. 26 Marca 154/54

295.362,00

295.362,00/295.362,00 x100 x 100%

 

100 pkt

4.

HOSSA Sp. z o.o.

ul. Spedytorska ½

70-632 Szczecin

327.204,00

295.362,00/327.204,00 x100 x 100%

 

90,27 pkt

5.

Składnica Artykułów Masowych

WĘGLOPASZ spółka jawna

Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

86-031 Osielsko, Żołędowo,

 ul. Koronowska 38

388.692,00

295.362,00/388.692,00 x100 x 100%

 

75,99 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Przemysłu, Hutnictwa i Energetyki

ELTOM Tomasz Pelka

42-360 Poraj, ul. 3 Maja 16

327.204,00

295.362,00/327.204,00 x100 x 100%

 

90,27 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Handlowe

„Sam-Bud-Rol”

Horbacz Kazimierz

ul. Opolska 69A

47-300 Krapkowice

304.200,90

295.362,00/304.200,90 x100 x 100%

 

97,09 pkt

 

           

Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.