Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty WIW.DO-241/11/10

WIW.DO-241/11/10                                                                   Opole, 06 października 2010 r.

 

 

                                                                                                

                                                            Zawiadomienie o wyborze oferty

 

              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art.92 ust. 1 ustawy            z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655            z późn.zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu               o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia                      29 września 2010r. na zakup i  dostawę odczynników laboratoryjnych, chemicznych, wzorców i testów diagnostycznych.

 Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy :   

 

Pakiet nr 1:

LGC STANDARDS Sp. z o. o ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

Cena netto: 3.473,00 zł tj. brutto: 4.237,06 zł.

Pakiet  nr 2

Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Lech Dąbrowski ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań,

Cena netto: 2.900,00 zł, tj. brutto 3.103,00 zł.

Pakiet nr 3

„ABO” Grażyna Tarnowska – Boreysza ul. Podleśna 6-a, 80-255 Gdańsk

Cena netto: 6.999,84 zł, tj. brutto 8.539,80  zł.

Pakiet nr 4

Merck Sp. z o. o Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

Cena netto: 4.299,00 zł tj. brutto 5.244,78 zł.

Pakiet nr 5

 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet – Cezal,                                ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

Cena netto: 11.202,00 zł tj. brutto: 12.008,64 zł

Pakiet nr 6

„IDALIA” Sp. jawna Ireneusz Wolak ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom

Cena netto: 3.190,40 zł tj. brutto: 3.892,29 zł

      

W w/w postępowaniu złożono 8 ofert.

 

PAKIET  nr 1.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

2.

 

LGC STANDARDS Sp. z o. o ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki

4.237,06 zł.

4.237,06 /4.237,06 x 100

 x 100 %

 

100 pkt.

 

 

 

 

 

 

PAKIET nr 2.                                                                                                                                                                        

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

1.

Nuscana biotechnika laboratoryjna Lech Dąbrowski ul. Wieruszowska 12/16

60-166 Poznań

3.103,00 zł

3.103,00 /3.103,00 x 100             x 100%  

100 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 3.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

4.

 

„ABO” Grażyna Tarnowska – Boreysza ul. Podleśna 6-a, 80-255 Gdańsk

 

8.539,80 zł

8.539,80/ 8.539,80 x 100             x 100%  

 

100,00 pkt.

    8.

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

10.382,20

8.539,80/10.382,20 x 100 x 100%

82,25 pkt.

 

 

PAKIET nr 4.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

3.

 

Merck Sp. z o. o                          Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa

 

5.244,78 zł

5.244,78/5.244,78x 100             x 100%  

 

 

100,00 pkt.

 

 

PAKIET nr 5.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

6.

 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego                               i Weterynaryjnego Centrowet – Cezal, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

 

12.008,64 zł

 

12.008,64/12.008,64 x 100              x 100 %

 

100 pkt.

 

 

 

PAKIET nr 6.

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko

oraz

adres wykonawcy

 

Cena

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium „ cena oferty”

 

5

ARCHEM Sp. z o.o ul. Główna 6, 55-010 Świętej Katarzyny

 

3.987,39

 

3.892,29/3.987,39 x 100         x 100 %

 

97,61 pkt.

8.

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o

Ul. Giżycka 62

51-412 Wrocław

  3.993,49

3.892,29/3.993,49 x 100 x 100%

97,47 pkt.

7.

„IDALIA” Sp. jawna Ireneusz Wolak ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom

 3.892,29

3.892,29/3.892,29 x 100 x 100%

100 pkt.

Firma Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Lech Dąbrowski ul. Wieruszowska 12/16,                                 60-166 Poznań, odstąpiła od przetargu na pakiet nr 4

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń  w WIW w Opolu oraz na stronach internetowych  www.wiw.opole.pl