Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zawiadomienie o wyborze oferty WIW.DO - 241/13/2010 na przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej

                                                                                             Opole, 15 października  2010 r.

WIW.DO - 241/13/2010                                                                     

                                                     

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

          Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058 z poź. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego z dnia 28 kwietnia 2010 r. na przebudowę wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej  przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu.

            Kryterium wyboru była cena ofert. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę przy spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożył ofertę zgodną z przedmiarem robót do niniejszego zamówienia.

Jako najkorzystniejszą  ofertę na ww. zamówienie publiczne wybrano  firmę  FUH                  EL-WORD Stanisław Siedlik z ceną netto 94.940,79  tj. 115.827,76 zł brutto.

 

W w/w postępowaniu złożono  6 ofert.

 

Numer oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena PLN

Wzór obliczenia punktów

w kryterium cena

Liczba pkt            w kryterium „ cena oferty”

 

1.

                                              

FUH „EL-WORD” Stanisław Siedlik

Skrzyszów 161

33-156 Skrzyszów

115.827,76

115.827,76/115.827,76x100 x 100%

 

 

100,00 pkt.

3.

Zakład Usługowo-Handlowy

 TELVID s.c.

45-339 Opole

ul. Telesfora 2

127.230,02

115.827,76/127.230,02x100 x 100%

 

91,04 pkt.

4.

Usługi Elektryczne

Klepacki Andrzej

48-303 Nysa

ul. Ściegiennego 4

119.002,79

115.827,76/119.002,79 x100 x 100%

 

97,33pkt.

5.

ELMAX PUH Andrzej Hołub

Ul. Marka z Jemielnicy 1A

45 -578 Opole

153.550,05

115.827,76/153.550,05x100 x 100%

 

 

 

 

 

75,43pkt.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrzucono ofertę firmy:

„IKO” Grzegorz Chodak, ul. Topolowa 47, 33-113 Zgłobice

Uzasadnienie: oferta jest nie zgodna z siwz., w związku z tym zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych.

 „INSEL” Krzysztof Wróblewski, Wiesław Nowicki, ul J. Cygana 5, 45-131 Opole

Uzasadnienie: oferta jest nie zgodna z siwz., w związku z tym zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych.

  Zawiadomienie o wyborze oferty umieszczono na tablicy ogłoszeń w WIW w OPOLU oraz na stronach internetowych www.wiw.opole.pl