Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 241/12/10 - sprzedaż z dostawą do siedziby Zamawiającego 900 ton miału węglowego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279448-2010 z dnia 2010-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą do siedziby Zamawiającego 900 ton miału węglowego o parametrach: -wartość opałowa min. 22000kJ/kg -zawartość siarki maksymalnie 0,7% -zawartość popiołu maksymalnie 21%
Termin składania ofert: 2010-09-17


Opole: Przetarg ograniczony
Numer ogłoszenia: 272895 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279448 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4575010 begin_of_the_skype_highlighting              077 4575010      end_of_the_skype_highlighting w. 257, faks 077 4575461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg ograniczony.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia była sprzedaż z dostawą do siedziby zamawiającego 900 ton mialu węglowego o parametrach: wartość opałowa min. 22000kJ, zawartość siarki maksymalnie 0,7%, zawartość popiołu maksymalnie 21%..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.24.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         P.H.U. EURO-SMART Marzena Ostrowska, 44-300 Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 154/54, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280327,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 295362,00

·         Oferta z najniższą ceną: 295362,00 / Oferta z najwyższą ceną: 388692,00

·         Waluta: PLN.